نیم ست نقره طرح مربعی شطرنجی

370,500 تومان 285,000 تومان